Algemene voorwaarden        

 

 

 

1.   Mama-Ja werkt met lessenkaarten, losse (proef) lessen, cursussen en workshops. Het actuele aanbod is te volgen via de website, Facebook en Instagram.

 

2.   De bij punt 1 genoemde lessen, cursussen en workshops dienen per contant of via IDeal betaald te worden.

 

3.   Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van de les(senkaarten), cursus of workshop gelden, tenzij expliciet anders overeengekomen.

 

4.   Bij verhindering voor een les, dient de deelnemer zich tijdig, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang, af te melden via info@mama-ja.nl of 06-24133930.

 

5.   Na aanmelding voor een cursus dient er contant of per betaalverzoek in ieder geval één week voor aanvang van de cursus betaald te zijn.

 

6.   Afmelding voor een cursus dient ten minste 2 weken voor aanvang van de cursus te geschieden via info@mama-ja.nl of 06-24133930. Bij niet of niet tijdige afmelding, zal het volledige bedrag van de cursus in rekening worden gebracht. Tenzij expliciet anders is overeen gekomen met de directie van Mama-Ja.  

 

 

 

Geldigheid, afwezigheid, blokkeren en opzeggen.

 

7.   Er worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht. Beëindiging van een 10 lessenkaart gaat in op het moment dat de 10 lessen gevolgd zijn of de geldigheidsduur tot 3 maanden na de geboorte is verstreken. Bij vroegtijdige beëindiging wordt geen lesgeld gerestitueerd. Bij uitval van lessen in vakantieperiode of bij ziekte en geboorte worden deze dagen niet afgeschreven van de leskaart.

 

8.   De lessenkaarten zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.

 

 

 

Risico en aansprakelijkheid.

 

9.   Onze docenten zijn Do-In geschoold en gespecialiseerd m.b.t. zwangerschap. Deelname aan de lessen en/of cursussen verzorgd door Mama-Ja geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de deelnemer. 

 

10.Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun gezondheid en fysieke gesteldheid en de docent daarover -of over wijzigingen daarin- te informeren.

 

 

 

Eigen verantwoordelijkheid.

 

11.Mama-Ja is niet verantwoordelijk voor letsel of blessures. De instructies die gegeven worden in de les zijn enkel en alleen als richtlijnen. Mama-Ja vervangt geen geneeskundige adviezen of therapieën.

 

12.Mama-Ja kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of diefstal en schade -zowel direct als indirect- aan goederen.

 

 

 

Overige bepalingen.

 

13.Het dragen van buitenschoeisel is in de yogazaal niet toegestaan.

 

14.Mama-Ja behoudt zich het recht om tussentijdse wijzigingen door te voeren zoals   bijvoorbeeld tariefswijzigingen (jaarlijkse indexatie per 1 januari aan haar prijzen of ten gevolge van veranderde wetgeving), openingstijden, lestijden etc.